Μήνυμα Προέδρου
Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2019
Ιστορικό
Από τη σχολική χρονιά 2017-2018 είναι σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από τη Βουλή τον Φεβρουάριο 2017. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία συμμετείχε στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των νέων Κανονισμών. Παραθέ...