Μήνυμα Προέδρου
Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2020
Ιστορικό
Από τη σχολική χρονιά 2017-2018 είναι σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από τη Βουλή τον Φεβρουάριο 2017. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία συμμετείχε στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των νέων Κανονισμών. Πα...
15/10/2019 09:24:00
Αγαπητοί φίλοι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζική Ενημέρωσης Τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νόμου για την Αξιολόγηση του Μαθητή μέσα από τα τετράμηνα,  έχουν μαζευτε...