Μήνυμα Προέδρου
Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2020
Ιστορικό
Από τη σχολική χρονιά 2017-2018 είναι σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από τη Βουλή τον Φεβρουάριο 2017. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία συμμετείχε στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των νέων Κανονισμών. Πα...
07/02/2020 14:11:00
Πραγματοποιήθηκε στις  6 Φεβρουαρίου συνάντηση της Γραμματείας της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρ...