Εκπαιδευτικά Θέματα (Θέσεις, Υπομνήματα)

04/03/2020 11:34:00

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της διευκόλυνσης των γονιών, μέσω την ηλεκτρονικής Διοίκησης, ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης παραθέτουμε πιο κάτ...

21/10/2019 08:54:00

Αξιολόγηση του μαθητή/μαθήτριας της Α' τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών

Το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τη Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιήσουν ενημερωτικές συναντήσεις σε κάθε Επαρχία για τους ...


14/05/2019 21:11:00

1.Τροποποίηση των υφιστάμενων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων (ΚΛΣΜ), στη βάση των όσων παρατίθενται πιο κάτω.  2.Αφαίρεση της πρόνοιας για ένα, τουλάχιστον, διαγώνισμα σε κάθε γνωστικό ...

14/05/2019 21:10:00

Πρόταση Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης για την Αξιολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ Η αξιολόγηση του Μαθητή/μαθήτριας αποτελεί ουσιαστική...


21/01/2019 21:05:00

Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, τον Σεπτέμβριο 2018-2019 θα εφαρμοστούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συ...

03/12/2018 21:08:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Όταν πριν από μερικά χρόνια παρουσιάστηκε από τον τέως Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κο Κώστα Καδή, ο σχεδιασμός της Πολιτείας για την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας...

12/02/2018 21:00:00

Μετά από μελέτη, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία επιθυμεί να καταθέσει τις θέσεις/εισηγήσεις των Οργανωμένων Γονιών για το πιο πάνω θέμα. Τονίζουμε ότι τα παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης όπως και τα παιδ...

06/02/2018 21:03:00

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία επιθυμεί να καταθέσει τις θέσεις της εξ’ αφορμής της Πρότασης ΔΗΚΟ για τους εκπαιδευτικούς με 30μηνη υπηρεσία. Σύμφωνα με την Πρόταση όλοι οι εκπαιδευτικοί που αθροιστικά συμ...

06/02/2018 21:02:00

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία συμμετείχε ενεργά καθ’ όλη τη διαδικασία της διαμόρφωσης των προτάσεων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και έχει διαμορφώσει απόψεις για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα. Σας ...